Clémentine, 23 jaar, neemt deel aan het project « StepForward »

Clémentine is 23 en stapte in het project in het eerste werkjaar. Haar eerste maanden in het initiatief Housing First waren niet overtuigend. Clémentine geeft toe dat ze te veel bezig was met verschillende drugs om echt motivatie op te brengen voor het project. Ze verlaat het programma en verdwijnt anderhalf jaar alvorens zich op een oktoberavond opnieuw aan te bieden in een noodopvangcentrum van Samusocial. Er werd opnieuw contact gelegd met het team van StepForward. Ze beslist het nog eens te proberen.
 « Ik heb vrij snel de keuze gemaakt. Ik ging niet naar mijn medische afspraken en mijn gezondheid ging achteruit, dus ik dacht dat een zekere vorm van structuur me kon helpen. Nu ben ik veel beter in vorm. Maar dat is niet alles! Als ik aan het einde van de maand merk dat ik te veel heb uitgegeven, praat ik erover met het team en krijg ik hulp: we praten erover en ik leer ook om mijn budget beter te beheren. Ik zie dit als sociale begeleiding en niet als iets dwingends. Ik kan met alles bij hen terecht zonder dat ze oordelen. Er zijn geen taboes. Als je met een vriend praat, krijg je de indruk dat je moet opletten wat je zegt zodat hun perceptie van jou niet verandert. Met Step Forward kan ik mijn hart luchten en besef ik soms welke dingen niet goed gaan in mijn leven, gewoon door erover te praten! Ook al ga ik niet akkoord met wat me verteld wordt, toch luister ik, en soms verander ik van mening … omdat ik heb nagedacht! »