Nayah, opgevangen in het Familiecentrum met haar twee kinderen.

Nayah verliet haar geboorteland in Afrika om in het kader van een gezinshereniging naar België te komen. Uiteindelijk moet ze vluchten voor haar gewelddadige echtgenoot. Ze belandt in het Familiecentrum van Samusocial met haar twee kinderen onder de arm.
 « In het begin wist ik niet waaraan ik mij moest verwachten, hoelang ik zou blijven. Ik heb opnieuw financiële steun gevraagd aan het OCMW. Ik heb twee advocaten moeten nemen. Het was een lange procedure maar nu zou ik antwoord moeten krijgen. Als het een positief antwoord is, kan ik naar een eigen woning verhuizen. »  « Ik kan eindelijk aan mijn toekomst denken. Bij andere mensen wonen is te ingewikkeld. We storen de hele tijd hier. Hier is het niet perfect, maar voor mensen zoals ik, zonder inkomen en met twee kinderen, is het al heel goed: ik heb mijn eigen kamer en wordt niet gestoord. En verder heb ik ook vriendinnen gemaakt. Het zijn trouwens de enige vriendinnen die ik heb. Ik heb nog steeds contact met vrouwen die al vertrokken zijn.
Hier, in het Familiecentrum, doen we activiteiten, wandelen we. Ik ga altijd naar de Donderdagen van de Vrouw, heel leuk! Als je naar de verhalen van anderen luistert, leer je veel. Vroeger huilde ik vaak, maar nu weet ik dat ik niet de enige ben met problemen. Het heeft geen zin om zich te beklagen. Ik ben echt tevreden: vroeger sprak mijn zoon niet vaak, maar hier zijn er veel kinderen en is hij opengebloeid. In december gaat hij naar school. »