Opdracht “Asielzoekers”

500 opvangplaatsen beheerd door Samusocial met een mandaat van Fedasil voor mensen die verzoeken om internationale bescherming en vooropvang

Cijfers

 • 9.455 Opgevangen personen
 • 4.797 Alleenstaande mannen (51%)
 • 882 Alleenstaande vrouwen (9%)
 • 3.776 Leden van een gezin (40%) waarvan 1.959 volwassenen et 1.817 kinderen

Opdracht

Het publiek dat wordt opgevangen in de centra voor asielzoekers van Samusocial kan een beroep doen op diensten die specifiek voorzien worden in de « wet betreffende de opvang van asielzoekers »:

 • Het opvangcentrum « Fritz Toussaint » in Elsene (250 plaatsen)

  Dit centrum verzorgde tot eind 2018 residentiële opvang voor mensen die asiel hadden aangevraagd, met:

  • Onderdak (met inbegrip van 3 maaltijden per dag) en materiële basishulp (hygiëneproducten…);
  • Maatschappelijke begeleiding bij de administratieve formaliteiten en juridische bijstand: tijdens de volledige periode van de asielaanvraag;
  • Paramedische raadplegingen met een geneeskundige coördinatie: twee verpleegkundigen verzorgen iedere dag een permanentie onder toezicht van een arts. De geneeskundige en psychologische behoeften van elke bewoner worden geëvalueerd bij aankomst in het centrum;
  • De mogelijkheid om deel te nemen aan gemeenschapswerk en om één keer per week zakgeld te ontvangen;
  • De mogelijkheid om taallessen en integratiecursussen te volgen;
  • Activiteiten en recreatie.
 • Het centrum voor vooropvang in Neder-over-Heembeek (250 plaatsen)

  Dit centrum biedt tijdelijke opvang voor nieuwkomers terwijl ze wachten om opgeroepen te worden door de Dienst Vreemdelingenzaken.

  Het centrum biedt:

  • Onderdak (met inbegrip van 3 maaltijden per dag) en materiële basishulp (hygiëneproducten…);
  • Medische eerstelijnsraadplegingen om eventuele zwakke plekken te kunnen vaststellen
  • Verbetering van de leefomstandigheden van de bewoners door ze voor te bereiden op de asielaanvraagprocedure en met ludieke en sportactiviteiten

Vaststellingen voor het opgevangen publiek

Onderverdeling van de 9.455 opgevangen personen (mandaat Fedasil)

Alleenstaande mannen (50.74%)Alleenstaande vrouwen (9.33%)Leden van een gezin (39.94%)Alleenstaande mannen (50.74%)Alleenstaande vrouwen (9.33%)Leden van een gezin (39.94%)
Alleenstaande mannen479750.74 %
Alleenstaande vrouwen8829.33 %
Leden van een gezin377639.94 %

De meest voorkomende nationaliteiten

Palestina (1540 / 19.71%) Syrië (905 / 11.58%) Guinée (664 / 8.5%) Georgië (540 / 6.91%) Afghanistan (511 / 6.54%) Irak (467 / 5.98%) Eritrea (420 / 5.38%) Iran (289 / 3.7%) Burundi (275 / 3.52%) Albanië (271 / 3.47%) Kameroen (242 / 3.1%) Rusland (231 / 2.96%) Congo (207 / 2.65%) Somalië (195 / 2.5%) Venezuela (132 / 1.69%) Senegal (127 / 1.63%) Soedan (111 / 1.42%) Libië (109 / 1.4%) Onbepaald (100 / 1.28%) Ivoorkust (91 / 1.16%) Macedonië (87 / 1.11%) Servië (81 / 1.04%) Jemen (77 / 0.99%) Rwanda (71 / 0.91%) Togo (55 / 0.7%) Mauritanië (14 / 0.18%)
Palestina154019.71 %
Syrië90511.58 %
Guinée6648.5 %
Georgië5406.91 %
Afghanistan5116.54 %
Irak4675.98 %
Eritrea4205.38 %
Iran2893.7 %
Burundi2753.52 %
Albanië2713.47 %
Kameroen2423.1 %
Rusland2312.96 %
Congo2072.65 %
Somalië1952.5 %
Venezuela1321.69 %
Senegal1271.63 %
Soedan1111.42 %
Libië1091.4 %
Onbepaald1001.28 %
Ivoorkust911.16 %
Macedonië871.11 %
Servië811.04 %
Jemen770.99 %
Rwanda710.91 %
Togo550.7 %
Mauritanië140.18 %

Einde verblijf

 • Er zijn vier gevallen die het verblijf in een centrum beëindigen:

  • Het verkrijgen van een internationaal beschermingsstatuut (vluchteling of subsidiaire bescherming). Ongeveer de helft van de bewoners stapt mee in een « lokaal Opvanginitiatief » (LOI) op weg naar een privéwoning.
  • Overbrenging naar een ander opvangcentrum van het opvangnetwerk van het agentschap Fedasil
  • Een « Bevel om het grondgebied te verlaten ». Deze personen krijgen een « terugkeerplaats » toegewezen in een centrum in België.
  • De opvang wordt opgegeven: sommige bewoners verlaten nog vóór het einde van de procedure het centrum voor een privéwoning of verlaten het land.

Evolutie van de opdracht

De opdracht van het centrum van Neder-over-Heembeek om vooropvang te verstrekken liep af op 31 december 2018

In januari 2019 heeft het centrum van Elsene de deuren moeten sluiten. Het centrum in Neder-Over-Heembeek vangt sindsdien de 250 voormalige bewoners van Elsene op, bovenop 100 bijkomende bewoners op vraag van Fedasil.

Perspectieven

 1. Aanpassing van het mandaat en de opdracht in functie van de migratiestromen en de behoeften van het agentschap Fedasil

 2. Voortzetting van de stappen die samen met de teams en met het agentschap Fedasil zijn ondernomen om de kwaliteit en het aanbod te verbeteren

Younus, asielzoeker in België

Younus had een winkel met bruidsjurken in Mossoul, in Irak. En toen kwam IS:

« Ze sloten de winkel. Ons leven was niets meer. Eten en slapen. We verloren onze vrijheid. »
De problemen beginnen. De IS-troepen willen Younus recruteren. Met zijn broer en twee vrienden beslissen ze te vluchten. Van Mossoul naar België, door Turkije, Macedonië, Servië, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland, een lange, dure en moeilijke reis. Eenmaal in Brussel stuurt de Dienst Vreemdelingenzaken Younous en zijn broer naar het centrum van Samusocial in opdracht van Fedasil. Hun eerste asielaanvraag wordt verworpen. De broer van Younus verliest de moed en keert terug naar Irak, waar zijn vrouw en kinderen nog steeds wonen.
« Hij wou een gezinshereniging, maar hij miste zijn gezin, hij was verdrietig, » zegt Younus.
Younus dient een tweede aanvraag in bij het CGVS *. Hij wacht nog steeds op antwoord.
« Ik denk veel na, soms slaap ik niet: wanneer zal ik een goed leven hebben? Ik ben al drie jaar in België, nu ben ik het gewoon, ik wil niet meer vertrekken! Ik werk, ik ben straatveger, dat gaat      goed. Ik heb Belgische vrienden, leer beter Frans en leer Nederlands. Hier, bij Samusocial, deel ik een kamer met 3 personen. Er gebeurt veel in het centrum, ik ga mee op uitstap, ik doe aan sport en coach ook, ik geef zangles en soms organiseer ik zelfs concertjes. Als het antwoord van het CGVS negatief is, kan ik nog een derde aanvraag doen. Maar het is vermoeiend. Ik wil blijven werken en wonen in België. Ik wil trouwen en kinderen krijgen ….»
*CGVS: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen