Opdracht “Daklozen”

Oriëntatie

Van de 1.388 begeleidingen uitgevoerd door onze medische-sociale teams in 2018, werden 586 doorverwijzingen voor het verlaten van de straat / van de nood voltooid.

586 doorverwijzingen voor het verlaten van de straat/van de nood, voltooid door onze teams

Andere (9.46%)Therapeutische gemeenschap (0.57%)Fedasil (4.87%)Familie/vrienden (6.3%)Opvang verslaafden (1.43%)Medisch ziekenhuis (8.02%)Vrijwillige psy opname (4.87%)Housing First Step-Forward (0.57%)Opvangtehuis (26.07%)Andere (3.72%)Privéwoning (26.07%)Terugkeer naar eigen woning (2.01%)Vrijwillige terugkeer land van oorsprong (5.73%)Voogdijdienst (0.29%)Andere (9.46%)Therapeutische gemeenschap (0.57%)Fedasil (4.87%)Familie/vrienden (6.3%)Opvang verslaafden (1.43%)Medisch ziekenhuis (8.02%)Vrijwillige psy opname (4.87%)Housing First Step-Forward (0.57%)Opvangtehuis (26.07%)Andere (3.72%)Privéwoning (26.07%)Terugkeer naar eigen woning (2.01%)Vrijwillige terugkeer land van oorsprong (5.73%)Voogdijdienst (0.29%)
Andere9.46 %
Therapeutische gemeenschap0.57 %
Fedasil4.87 %
Familie/vrienden6.3 %
Opvang verslaafden1.43 %
Medisch ziekenhuis8.02 %
Vrijwillige psy opname4.87 %
Housing First Step-Forward0.57 %
Opvangtehuis26.07 %
Rusthuis of VRT2.87 %
Observatie0.86 %
Privéwoning26.07 %
Terugkeer naar eigen woning2.01 %
Vrijwillige terugkeer land van oorsprong5.73 %
Voogdijdienst0.29 %
 • De meest voorkomende doorverwijzingen door onze teams zijn :

  • Opvangtehuis (26,1%)
  • Privéwoningen (26,1%)
  • Medische ziekenhuisopname (8%)
  • Onderdak bij familie of vrienden (6,3%)
  • Vrijwillige opname psychiatrisch ziekenhuis (4,9%)
  • Een Fedasil centrum (voor mensen die een asielaanvraag indienen)

Als deze cijfers een realiteit van ons dagelijks werk illustreren, dan is het wel de moeilijkheid om voor twee grote groepen een uitweg uit de urgentie te vinden:

 • voor mensen die zich in België hebben gevestigd maar onregelmatig op het grondgebied verblijven, bestaat er geen wettelijke oplossing om van de straat weg te geraken: mensen zonder papieren, migranten in transit, Europese gezinnen zonder verblijfadres die in België wensen te blijven. Vandaag is heel dit publiek rechteloos. Het enige waarop zij kunnen rekenen is dringende medische hulp. De enige uitweg die zij krijgen, is onderduiken in de illegaliteit en dus een precair bestaan: communautaire netwerken, kraakwoningen, zwerven van stad naar stad…
 • mensen met een combinatie van medische, geestelijke en sociale problemen tegelijk komen niet in aanmerking voor doorstroming naar andere opvang- of herhuisvestingsprogramma’s, waar beperkende toegangscriteria gelden. Voorbeelden van profielen die geblokkeerd zitten in onze noodopvang bij gebrek aan perspectieven om uit te stappen: vrouwen met een verslaving of met geestelijke problemen die op straat leven met kleine kinderen; personen met psychiatrische aandoeningen die weigeren opgenomen te worden in een ziekenhuis; zieken (suikerziekte, handicap, …) die geen opname in het ziekenhuis of concrete revalidatie behoeven; oudere mensen die iedere verzorging afwijzen; gezinnen met meer dan 6 kinderen…