Opdracht “Daklozen”

Sociale begeleiding

Cijfers 2018

 • 5.050 individuele gesprekken dit is 75% van het opgevangen publiek in 2018
 • 586 doorverwijzing naar oplossingen voor de dakloosheid

De ondersteuning en de sociale begeleiding hebben tot doel om de diagnose die tijdens het eerste contact werd gesteld te bevestigen en de noden van de persoon te identificeren. De persoon bijstaan in de stappen die nodig zijn om zijn situatie te verbeteren, waaronder hun rechten terug laten gelden (integratie-inkomen, verschillende vergoedingen, mutualiteit,…), maar ook straatvertrekoplossingen te ontwikkelen.

Opdrachten

 1. De nodige uitleg geven voor het decoderen van administratieve procedures

 2. De persoon ondersteunen en begeleiden om zijn rechten terug te laten gelden (leefloon, werkloosheidsuitkering, sociale uitkeringen, …)

 3. Indien nodig, Dringende Medische Hulp (DMH) inroepen voor zieke mensen zonder zorgvezekering

 4. Toegang verzekeren tot eventuele dringende materiële hulp (voedselpakketten, maaltijdticketten bij sociale restaurants, voorschotten op de uitkeringen van de komende maanden...)

 5. De persoon doorverwijzen naar een aangepaste oplossing voor opvang

Inschakelingsprojecten gestart in 2018

Mislukte projecten342.45 %
Geslaagde projecten58642.22 %
Lopende projecten76855.33 %

In 2018 werden 1.388 inschakelingsprojecten opgestart. Hiervan konden er 586 succesvol worden afgesloten met een doorverwijzing naar oplossingen voor de noodsituatie of de dakloosheid.

Verdeling van de doorverwijzingen

Andere (9.46%)Therapeutische gemeenschap (0.57%)Fedasil (4.87%)Opvang door familie/vrienden (6.3%)Opvang verslaafden (1.43%)Medisch ziekenhuis (8.02%)Vrijwillige psy opname (4.87%)Housing First Step-Forwar (0.57%)Opvangtehuis (26.07%)Andere (3.72%)Privéwoning (26.07%)Terugkeer naar eigen woning (2.01%)Vrijwillige terugkeer land van oorsprong (5.73%)Voogdijdienst (0.29%)Andere (9.46%)Therapeutische gemeenschap (0.57%)Fedasil (4.87%)Opvang door familie/vrienden (6.3%)Opvang verslaafden (1.43%)Medisch ziekenhuis (8.02%)Vrijwillige psy opname (4.87%)Housing First Step-Forwar (0.57%)Opvangtehuis (26.07%)Andere (3.72%)Privéwoning (26.07%)Terugkeer naar eigen woning (2.01%)Vrijwillige terugkeer land van oorsprong (5.73%)Voogdijdienst (0.29%)
Andere9.46 %
Therapeutische gemeenschap0.57 %
Fedasil4.87 %
Opvang door familie/vrienden6.3 %
Opvang verslaafden1.43 %
Medisch ziekenhuis8.02 %
Vrijwillige psy opname4.87 %
Housing First Step-Forwar0.57 %
Opvangtehuis26.07 %
Rusthuis of RVT2.87 %
Observatie0.86 %
Privéwoning26.07 %
Terugkeer naar eigen woning2.01 %
Vrijwillige terugkeer land van oorsprong5.73 %
Voogdijdienst0.29 %
 • De meest voorkomende doorverwijzingen door onze teams zijn:

   

  • Opvangtehuizen (26,1%)
  • Privéwoningen (26,1%)
  • Medische ziekenhuisopname (8%)
  • Onderdak bij familie of vrienden (6,3%)
  • Vrijwillige opname psychiatrisch ziekenhuis (4,9%)
  • Een Fedasil-centrum (voor mensen die een asielaanvraag indienden)
 • De moeilijkheid om oplossingen te vinden voor illegalen en daklozen met een combinatie van problemen

  Het is bijzonder moeilijk om wettelijke oplossingen te vinden die personen met een onregelmatig verblijf in België weghelpen van de straat: mensen zonder papieren, migranten in transit, Europese gezinnen zonder verblijfadres die in België wensen te blijven. Vandaag is heel dit publiek rechteloos. Het enige waarop zij kunnen rekenen is dringende medische hulp.

  Het is ook moeilijk om mensen met meerdere aandoeningen en problemen tegelijk te laten doorstromen vanuit de noodhulp naar herintegratie in de maatschappij omdat zij niet beantwoorden aan de toegangscriteria van vele opvangtehuizen.

  Voorbeelden van moeilijk of zelfs niet door te verwijzen mensen in de context van de criteria die gelden in de tweedelijnsstructuren: illegale vrouwen met kinderen die slachtoffer zijn van partnergeweld; verslaafde vrouwen met jonge kinderen; mensen met psychiatrische problemen die elke opname weigeren; zieke illegalen (suikerziekte, handicap, …) die geen opname in het ziekenhuis of concrete revalidatie behoeven; bejaarden die verzorging afwijzen; gezinnen met meer dan 6 kinderen…

 • Bitume : een netwerk van verenigingen voor meer overleg bij de opvang

  De begeleiding van de betrokkenen wordt vaak in overleg met andere diensten georganiseerd. In bepaalde gevallen is dit overleg zelfs geformaliseerd, zoals bijvoorbeeld in het project Bitume. Dit is een netwerk van Brusselse verenigingen die opvang verzorgen op psychologisch, geneeskundig en sociaal vlak dat er is gekomen op initiatief van Samusocial en de vzw’s Source en Transit. Ondertussen is de samenwerking verbreed met nieuwe partners: Porte Ouverte, Spullenhulp, UVS St Pieter en het opvangtehuis Georges Motte. Het doel is om in overleg begeleidingstrajecten uit te tekenen voor daklozen. De doelgroep bestaat grotendeels uit mensen met één of meerdere complexe en/of chronische problemen, wat de begeleiding bemoeilijkt omdat zij niet of niet langer voldoen aan de opvangcriteria van de meeste diensten.

  Dit initiatief is in de eerste plaats bedoeld om het werk tussen de operatoren onderling te optimaliseren en continuïteit te brengen in de opvang van deze doelgroep. Men werkt daarvoor aan de kwaliteit van de opvang, anticipeert op « hervallen » en onaangepaste doorverwijzingen, maar steeds met een gepersonaliseerde logica, reactievermogen en soepelheid. Ook wordt systematisch nagegaan waar dingen fout zijn gegaan en hoe chronische pathologieën zijn ontstaan vooraleer men individuele begeleidingstrajecten uitwerkt in samenspraak met andere opvangnetwerken en opvolgingsprojecten.