Opdracht “Daklozen” - Opvang

De Medihalte

Een medisch opvangcentrum dat tijdelijk onderdak biedt aan dakloze personen die om gezondheidsredenen een herstelperiode en/ specifieke medische zorgen nodig hebben

Cijfers 2018

 • 456 opnames: constante turnover van 1,8 opnames per werkdag
 • 406 personen in kort verblijf (gemiddelde duur: 3 weken)
 • 50 personen in lang verblijf (gemiddelde duur: 11 weken)

Team

Het team bestaat uit artsen, verplegers, zorgkundigen, maatschappelijk assistenten en opvoeders. (33  personen)

Infrastructuur

Het team bestaat uit artsen, verplegers, zorgkundigen, maatschappelijk assistenten en opvoeders. (33  personen)

De huidige opvangcapaciteit van het centrum beslaat 38 bedden, verdeeld over kamers met één tot drie bedden:

 • 30 bedden kort verblijf voor dakloze personen met acute medische aandoeningen die tijdelijk onderdak nodig hebben (tussen 5 dagen en 2 maanden)
 • 8 bedden lang verblijf voor opvang op lange termijn van dakloze personen met chronische aandoeningen.

In de loop van 2018 werd beslist om de opvangcapaciteit te herverdelen en 7 bedden van kort verblijf naar lang verblijf over te brengen, om tegemoet te komen aan de grote nood aan opvang voor personen met chronische aandoeningen.

Activiteiten

De MediHalte biedt residentiële opvang, die 7/7 en 24/24 toegankelijk is, met medische en paramedische infrastructuur en een sociale dienst. Doelstellingen:

 • Tijdelijk opvang bieden om mensen de tijd te geven om te herstellen en/of te worden doorverwezen
 • Een (para)medische omkadering om de continuïteit van de zorg te verzekeren en zo het risico op terugval en herhaalde ziekenhuisopnames te beperken
 • De patiënt begeleiden op medisch, sociaal en administratief vlak, om oplossingen te vinden voor de dakloosheid.

De gezondheidstoestand van de personen en hun kwetsbaarheid bepalen wie prioritair opvang krijgt.

Vaststellingen betreffende het betrokken publiek

Profiel van de opgevangen personen

 

Kort verblijf (n=406)Lang verblijf (n=50)
Geslacht: man356 (87,7%)46
Geslacht: vrouw50 (12,3%)4
Leeftijd (jaren) - gemiddelde 46,948,4
Statuut : Belg112 (27,6%)10
Statuut : EU < 3 maanden3 (0,7%)0
Statuut : EU > 3 maanden106 (26,1%)11
Statuut : niet-EU185 (45,6%)29
Duur van het verblijf (nachten)24,381,0
Duur van het verblijf (nachten) Gemiddeld - mediaan/SA22/1840/83,1

De meerderheid van de patiënten zijn mannen van ongeveer 50 jaar, afkomstig uit een niet-EU-land.
1/3 van de opgevangen personen heeft de Belgische nationaliteit en/of heeft een verblijfsvergunning.

Medische dekking van de opgevangen personen in kort en lang verblijf

 

Kort verblijf - Aankomst (n=406)Kort verblijf - Vertrek (n=406)Lang verblijf - Aankomst (n=50)Lang verblijf - Vertrek (n=50)
Mutualiteit888532
Medische kaart 5831
Mutualiteit + medische kaart232638
Medische urgentie kaart 1972363638
Fedasil2211
Geen91 (22,4%)49 (12,1%)40
 • Bij aankomst hadden 95 personen (20,8%) geen medische dekking. 46 van hen hebben hun situatie kunnen regulariseren dankzij hun verblijf. Voor mensen die illegaal op het grondgebied verblijven, zijn deze rechten helaas beperkt tot dringende medische hulp.
 • 5 personen die illegaal op het grondgebied verbleven, werden geregulariseerd (regularisatieaanvraag 9ter en verblijfsvergunning om medische redenen)

Doorverwijzende instanties

 

Court Séjour (n=406)Long Séjour (n=50)
Doorverwijzende instantie - SAMU108 (26,6%)0
Doorverwijzende instantie - IRIS-ziekenhuizen 194 (47,8%)5
Doorverwijzende instantie - Klinieken33 (8,1%)1
Doorverwijzende instantie - Straathoekwerkers4 (1,0%)0
Doorverwijzende instantie - Medische centra13 (3,2%)0
Doorverwijzende instantie - Kort verblijf33 (8,1%)44
Doorverwijzende instantie - Opvangtehuizen16 (3,9%)0
Doorverwijzende instantie - Andere5 (1,2%)0
 • Voor de meeste personen die worden opgevangen in de MediHalte kwam de vraag van een ziekenhuisstructuur (48% IRIS-netwerk, 8% klinieken).
 • De medische raadplegingen van het noodopvangcentrum van Samusocial en de doorverwijzingen door de mobiele hulpteams vertegenwoordigen 26% van de verzoeken om opvang.
 • 8% van de opnames vloeien voort uit transfers tussen kort verblijf en lang verblijf (hierdoor ontstond de noodzaak aan meer bedden voor opvang op lange termijn)

Vastgestelde aandoeningen (%)

De meeste opgevangen personen (68,1%) werden begeleid voor minstens 2 aandoeningen. De “voornaamste aandoening” is de reden voor opname in de Medihalte.

Bloed 0,2%5,5% Oogziekten 0,9%0% Pijn 0,9%8,8% Hormonaal-metabolisch 3,9%2,7% Kanker 11%0% Verslechtering algemene toestand 1,3%1,1% Luchtwegen 3,7%21,4% Cardiovasculair 6,6%6,0% Neurologisch 2,4%3,6% Neuropsychiatrisch 3,3%4,4% Spijsvertering/urogenitaal/verloskundig 12,1%15,3% Trauma/ortho/reuma 11,0%8,8% Dermatologie 21,5%13,4% Infecties 21,3%2,7%
Bloed0,25,5
Oogziekten0,97.56 %
Pijn0,98,8
Hormonaal-metabolisch3,92,7
Kanker1192.44 %
Verslechtering algemene toestand1,31,1
Luchtwegen3,721,4
Cardiovasculair6,66,0
Neurologisch2,43,6
Neuropsychiatrisch3,34,4
Spijsvertering/urogenitaal/verloskundig12,115,3
Trauma/ortho/reuma11,08,8
Dermatologie21,513,4
Infecties21,32,7
 • Het aantal personen dat werd opgenomen omwille van kanker is verdriedubbeld sinds 2017, van 4 naar 15.
 • De neuropsychologische aandoeningen blijven erg zwaar: 45% van de opgevangen personen vertoonde problematisch verslavingsgedrag, met alcohol als voornaamste probleem, en 27,8% een andere neuropsychologische aandoening.
 •  

Verdeling van de 434 opgevangen personen die vanuit de MediHalte werden doorverwezen

Iets minder dan een derde (27%) van de personen die de Medihalte verlieten, lieten niets meer van zich horen of werden uitgesloten omwille van een gedragsprobleem,

Hospitalisatie (12%)Fedasil (2%)Overbenging lang verblijf (9%)Vrijwillige terugkeer (1%)Opvangtehuis (3.72%)Andere (2.04%)Terug naar de straat (35.99%)Samu (19%)Familie/vrienden (4%)Spoeddienst ziekenhuis (10%)Hospitalisatie (12%)Fedasil (2%)Overbenging lang verblijf (9%)Vrijwillige terugkeer (1%)Opvangtehuis (3.72%)Andere (2.04%)Terug naar de straat (35.99%)Samu (19%)Familie/vrienden (4%)Spoeddienst ziekenhuis (10%)
Hospitalisatie12%
Fedasil2%
Overbenging lang verblijf9%
Vrijwillige terugkeer1%
Opvangtehuis3,72%
Rusthuis0,88%
Appartement2,42%
Terug naar de straat36%
Samu19%
Familie/vrienden4%
Spoeddienst ziekenhuis10%
  • Iets meer dan de helft van de opgevangen personen keerde na hun herstel of behandeling terug naar de straat of naar een opvangcentrum van Samusocial voor de meest kwetsbare personen.
  • 22% hospitalisaties, waarvan de helft via spoedopname, ongeveer 10% overdracht naar lang verblijf, 2% doorverwijzingen naar Fedasil en 1% vrijwillige terugkeer
  • 7%, hetzij 32 personen konden terug naar een woning (appartement, opvangtehuis, rusthuis)

Vaststellingen

 • De MediHalte is een noodzakelijk instrument geworden voor de Brusselse sociaal-sanitaire sector, in het bijzonder voor de ziekenhuissector, die aan de oorsprong ligt van 56% van de opnames in 2018 (48% vanuit de IRIS-ziekenhuizen, 8% uit klinieken).

 • Dit type tijdelijke opvang is een kans om begeleiding te bieden en door te verwijzen naar een woning op langere termijn (in 2017, 2016 en 2015 konden respectievelijk 37, 36 en 32 personen na hun opname terugkeren naar een woning).

Getuigenis Aleksy, bewoner Medihalte

Aleksy komt uit Polen. Meer dan twintig jaar geleden emigreerde hij naar België. Hij heeft niet altijd op straat geleefd. Vroeger had hij een appartement en een job en betaalde hij belastingen, maar na een pijnlijke scheiding begon Aleksy zwaar te drinken. Uiteindelijk verloor hij zijn domicilie en belandde hij op straat. In het UVC Brugmann werd kanker bij hem vastgesteld. Hij wordt in het ziekenhuis opgenomen om chemotherapie te ondergaan. Na enkele jaren verhuist Aleksy van het UVC Brugmann naar het Sint-Pietersziekenhuis. Daar krijgt hij hulp om te worden opgenomen in Medihalte, waar hij zowel financieel als medisch wordt ondersteund. Hij heeft er meer ruimte en vrijheid dan in een ziekenhuiskamer. Vroeger deed Aleksy enkel in de winter beroep op de diensten van Samusocial voor noodopvang. Hij vergelijkt zijn eerdere ervaring met zijn verblijf in Medihalte :

« Hier is het rustig, ideaal om uit te rusten! Wat wil je nog meer? Je komt binnen vertrekt wanneer je wil, je krijgt eten, je lakens en kleren worden een keer per week gewassen, je kan jezelf wassen en er is zelfs een psycholoog. Ze zijn hier goed georganiseerd